TILBURG - Hoe maakt de gemeente Tilburg de leefomgeving aantrekkelijker? Hoe zorgen we voor een openbare ruimte die schoon, heel en groen is en wordt gewaardeerd door onze inwoners? Een aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijk thema in het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg'.


Daarom voerde de gemeente in 2020 experimenten uit, gericht op een fijnere leefomgeving. We deden dat op slimme en creatieve manier, zonder dat het extra geld kostte. Samen met inwoners en bedrijven. Zo experimenteerden we bijvoorbeeld met verplaatsbare pop-up parken, muurschilderingen op gevels en kregen bewoners de regie over de wijze waarop hun buurt wordt beheerd.

Conclusies
"De experimenten werden erg goed ontvangen. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Uit enquêtes blijkt dat de experimenten leiden tot een hogere waardering van de openbare ruimte. Iedereen kan er van genieten: van jong tot oud en bezoeker tot inwoner en ondernemer", aldus wethouder Mario Jacobs (leefomgeving en openbare ruimte): "Het is een bevestiging voor ons dat het belangrijk is om omwonenden actief bij de eigen leefomgeving te betrekken. Inwoners gaven aan dat ze het prettig vonden zelf actief mee te werken aan een oplossing en betrokken te zijn bij het beheer van de openbare ruimte. Door de positieve resultaten hebben we besloten de meeste experimenten in 2021 voort te zetten in de vorm van een project of op te nemen in ons beleid."

Digitale tour in online magazine
Meer lezen over de experimenten, de resultaten en wat dit betekent voor de toekomst? Benieuwd naar de voor- en na-situaties? Doe dan de digitale tour in het overzichtelijke online magazine.