TILBURG - Op 21 september 2020 is het Cultuurplan 2021-2024 vastgesteld door de Tilburgse gemeenteraad. Tilburg gaat zich de komende jaren nog meer richten op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg.


Met een grote meerderheid besloot de raad dat cultuur de komende 4 jaar een structureel onderdeel is van het gemeentelijk beleid. Met het Cultuurplan 2021-2024 zet de gemeente de ingeslagen weg van #stadvanmakers voort én werkt de gemeente aan nieuwe ambities.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen
De afgelopen jaren heeft de gemeente gezien hoe cultuur op een innovatieve manier kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom richt de gemeente zich de komende periode nog meer op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. De toegekende Europese subsidie voor de PACT-aanpak in Tilburg Noord heeft de aanpak van de gemeente bevestigd en motiveert om deze ingeslagen weg voort te zetten. Maar ook de intrinsieke waarde van cultuur blijft een speerpunt in het beleid van de gemeente. Zeker in deze moeilijke tijd voor kunstenaars en cultuurinstellingen is het van belang dat de ondersteuning voor makers, kunstenaarsinitiatieven en culturele voorzieningen wordt voortgezet. Daarom legt de gemeente in haar beleid de komende jaren extra nadruk op de Fair Practice Code, zetten wij het Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven-regeling voort, houden we aandacht voor cultuureducatie en participatie en continueren wij de samenwerking in Brabantstad.

Wethouder Hendrickx: "Cultuur is en blijft van onschatbare waarde. Met het Cultuurplan 2021-2024 heeft de gemeente de ambities voor de komende jaren vastgelegd vanuit de overtuiging dat cultuur zorgt voor een veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving. We zetten met het Cultuurplan daarom niet alleen in op de intrinsieke waarde van cultuur maar verbinden ons ook nog steviger aan het sociale domein. Samen zorgen we ervoor dat kunst en cultuur voor alle Tilburgers bereikbaar wordt en de kunst en cultuur van Tilburg verder in statuur en belang toeneemt."