TILBURG - Op het Smariusterrein (bij de Hasseltrotonde) komt een nieuwe wijk: Smariuskade. Het gaat om ongeveer 720 woningen en 1.100 m² commerciële ruimtes. Het werk begint in het voorjaar van 2023.

De nieuwe wijk bestaat uit 4 woonblokken en eenntoren van 75 meter, 1100 m2 commerciële ruimte, een plein voor wijkevenementen, een hof om te spelen en veel groen waaronder een stadspark. Naast 571 koop- en huurappartmenten komen er 68 woningen met een tuin, 72 terraswoningen en 9 patiowoningen. Minimaal 20% wordt sociale huur en minimaal 10% middendure huur. Parkeren gebeurt grotendeels in halfverdiepte parkeergarages, voor bezoekers zijn er drie parkeerterreinen. De bouw loopt tot en met 2027. Wethouder Bas van der Pol: “Dit plan is een grote stap vooruit voor de grote woningbouwopgave in Tilburg. In deze nieuwe wijk met hoogwaardig groen gaan de komende jaren weer veel Tilburgers een fijne woonplek krijgen”.

Groen

De nieuwe wijk krijgt ook veel groen. Op sommige plekken is het nodig om bomen te kappen, maar er komen meer bomen en groen voor terug. In de strook parallel aan het kanaal wordt een aantal minder levensvatbare bomen gekapt om plek te maken voor een nieuwe weg. In de strook komen nieuwe bomen terug, maar ook waterpoelen en struiken. Het groen langs de Midden Brabantweg blijft behouden. Ook de bomenrij aan de oostzijde langs de Merwedestraat blijft zeer waarschijnlijk staan.

Toegankelijkheid

Met de nieuwe woningen, neemt ook de hoeveelheid verkeer toe. Daar is de Hasseltrotonde niet op berekend. Daarom is het noodzakelijk om ook de wegen rond het terrein aan te passen. Er zijn plannen voor een zogenoemde bypass, zodat bewoners niet via de rotonde richting het noorden hoeven te rijden. Er komt ook een aansluiting op de Ringbaan Noord en de Merwedestraat. Het bouwrijp maken van het terrein start waarschijnlijk in het voorjaar van 2023. In de herfst van 2023 volgen de eerste bouwwerkzaamheden.