TILBURG - In de Noorderplas in Tilburg Noord en de Lange Jan in Moerenburg is bij metingen door het waterschap blauwalg aangetroffen. Deze bacteriën kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Waterschap De Dommel zet waarschuwingsborden bij de 2 plassen. Mensen en dieren die met het water in aanraking komen, kunnen last krijgen van jeuk of rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Waterschap de Dommel en de gemeente raden contact met het water sterk af. Ook is het advies om niet in de waterplassen te vissen.

Stilstaand water
Blauwalg komt bij hoge temperaturen veel voor in stilstaand water van vijvers en zwemplassen. Ze vormen een dunne drijflaag op het water. De bacterie komt voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden groeien ze een stuk harder dan normaal. Onder meer door een overschot aan voedingsstoffen (fosfaat en nitraat). Die zitten in gevallen bladeren en komen in het water terecht door het lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Verder is het belangrijk om altijd de hondenpoep op te ruimen en geen eenden te voeren. Er is van nature voldoende voedsel voor watervogels.

Heerlijk helder
Zodra het water afkoelt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het water weer helder. Het waterschap controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalgen. Zodra de blauwalgen verdwenen zijn, haalt het waterschap de borden weer weg.

Het waterschap blijft alert op de situatie. Op de website van waterschap De Dommel staat de actuele stand van zaken van blauwalgen.