TILBURG - De gemeente gaat dit jaar aanpassingen doen om de verkeersveiligheid op de Besterdring te verbeteren. In 2025 wordt de straat helemaal opnieuw ingericht, maar de gemeente wil niet tot dan wachten met het nemen van maatregelen.


De Besterdring is een drukke weg met veel verschillend soort verkeer: voetgangers, fietsers, automobilisten en bussen. Er is veel bedrijvigheid in de straat met overstekende voetgangers, parkerende auto’s die afremmen en optrekken en bij het parkeren de fietsstrook kruisen. Dat zorgt voor een verhoogd risico op ongevallen. Daarom zijn er plannen gemaakt en is er budget gereserveerd om de straat in 2025 opnieuw in te richten. De gemeente wil echter niet zo lang wachten met het terugbrengen van de maximum snelheid van 50km/uur naar 30km/uur. “In 2025 gaan we de Besterdring helemaal opnieuw inrichten. Maar het verbeteren van de verkeersveiligheid kan daar niet op wachten, zoals onlangs weer gebleken is door een tragisch ongeval. Er gebeuren teveel ongelukken op deze weg. Daarom grijpen we nu in met een aantal busvriendelijke verkeersdrempels en de 30km-maatregel.”, aldus Rik Grashoff, wethouder slimme en duurzame mobiliteit.

Per direct is de periode dat het verkeerslicht bij de voetgangersoversteek werkt, uitgebreid. Voortaan werkt deze van maandag t/m donderdag van 06.00 tot 01.00 uur, op vrijdag van 06.00 tot 02.00 uur, op zaterdag van 08.00 tot 02.00 uur en op zondag van 08.00 tot 01.00 uur. Dit zorgt dat voetgangers ook in de avond via het verkeerslicht over kunnen steken. Een belangrijk voordeel van deze tijden is dat het verkeerslicht ook werkt tijdens (koop)zondagen, tijdens uitgaansmomenten en de rijtijden van de bus.

De gemeente wil in het najaar ook busvriendelijke verkeersdrempels aanleggen, zodat de snelheid wordt verlaagd. Met het aanleggen van de drempels wordt ook de maximum toegestane snelheid verlaagd: van 50 km/uur naar 30 km/uur. Deze maatregelen worden nog afgestemd met busvervoerder Arriva. Ook met de hulpdiensten wordt overlegd over de gevolgen van de maatregelen voor hen. Het bestuur van het Winkellint Besterd heeft positief gereageerd op de voorstellen.