TILBURG - De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie bracht 24 juni een bezoek aan Tilburg. Ze bezoekt alle Nederlandse Shelter City steden en werd ontvangen door wethouder Esmah Lahlah en ROC-studenten.


De mensenrechtenambassadeur bevordert mensenrechten wereldwijd en vertegenwoordigt daarbij de Nederlandse regering. Dit jaar maakt ze een tour langs de 12 Shelter City steden in Nederland. Ook Tilburg is zo’n stad, die voor 3 maanden opvang biedt aan een verdediger van mensenrechten. De Shelter City gast kan in veiligheid ‘op adem komen’, trainingen volgen en zijn of haar netwerk uitbreiden.

De Shelter City gast die nu in Tilburg verblijft, is Mojalifa uit Zimbabwe. Hij is een LHBTI-activist: hij verdedigt in het Afrikaanse land de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Soms met gevaar voor zijn eigen veiligheid, want in Zimbabwe is homoseksualiteit nog strafbaar en is de houding van politie en publieke opinie, vijandig.

Talkshow
In Tilburg is de ambassadeur ontvangen bij een kleinschalig inhoudelijk evenement, dat werd georganiseerd door ROC-studenten. Ze deden dit vanuit BOOTS projecten waar ze bezig zijn met het project Grensverleggers. De studenten hadden een talkshow opgezet, waaraan behalve de ambassadeur en Mojalifa ook wethouder Esmah Lahlah deelnam. Na de indrukwekkende verhalen van de gasten vroegen de studenten door en werden ook persoonlijke ervaringen met onrecht en uitsluiting gedeeld.

Met de deelname aan Shelter City geeft Tilburg invulling aan het VN global goal 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (onder andere een eerlijk rechtssysteem dat voor iedereen geldt). De gemeente wil laten zien dat we ons in Tilburg niet alleen inzetten voor de eigen stad, maar ook voor de wereld daarbuiten. Dit wordt mondiale bewustwording genoemd: de gemeente vindt het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van mondiale problemen en uitdagingen, en dat ze weten dat de wereld effect heeft op ons en andersom.

Acceptatie LHBTI’ers

Inclusie en acceptatie van LHBTI’ers is ook in Tilburg een belangrijk thema. Afgelopen jaar zijn stadsgesprekken gevoerd met groepen die te maken hebben met discriminatie en uitsluiting. Tilburg wil juist een stad in verbinding zijn waarin inwoners elkaar accepteren en respecteren en openstaan voor de ander zoals die is. Zodat iedereen zichzelf kan zijn en een vrije keuze heeft om zijn of haar leven vorm te geven. En zoals de ambassadeur met een citaat van Eleanor Roosevelt illustreerde: mensenrechten beginnen in je eigen stad, waar je woont, werkt of naar school gaat. Het is aan ons allemaal om het gesprek erover aan te gaan als je een situatie ervaart die voor jou of een ander niet goed voelt. Zo kan iedereen zich inzetten voor mensenrechten.