TILBURG - Sinds vrijdag 11 september, geldt een verbod op het gebruik van alcohol en drugs op het Korvelplein en het Fokkerpark en de omgeving daarvan. Het gaat om een verbod voor een periode van twee jaar.


Op en rond het Korvelplein is steeds meer overlast door alcohol- en drugsgebruik. De gemeente en politie krijgen klachten van omwonenden, winkelend publiek en ondernemers. Ze geven aan zich onveilig te voelen en het plein te mijden. Ook bij het Fokkerpark is steeds meer overlast door het gebruik van alcohol. Om hier een einde aan te maken gaat er voor een periode van 2 jaar een genotsmiddelenverbod gelden bij het Korvelplein en het Fokkerplein. Het is verboden om op deze plekken alcohol of softdrugs te gebruiken.

Andere maatregelen

Om de overlast te verminderen worden ook andere maatregelen ingezet. Er komen individuele gebiedsverboden voor overlastgevers en personen die drugs verkopen krijgen een dwangsom. Ook wordt op korte termijn het cameratoezicht uitgebreid.