TILBURG - Op scholen komen meer activiteiten die bijdragen aan LHBTIQ+ acceptatie. Hiervoor is een Regenboog-menukaart ontwikkeld, waaruit scholen zelf activiteiten kunnen kiezen. Denk aan het schilderen van een trap in regenboogkleuren, een informatiebijeenkomst of een workshop.


De Tilburgse stichting LetsBeOpen coördineert de activiteiten en krijgt hiervoor 29 duizend euro subsidie.

Activiteiten op maat

Op sommige scholen zetten zeer actieve groepen zich al langer in voor een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen. Dat noemen we Gender and Sexuality Alliances (GSA’s). Andere scholen hebben alleen een GSA-coördinator en moeten de GSA zelf nog opzetten. De Regenboog-menukaart biedt activiteiten op maat. De activiteiten zijn bedacht samen met coördinatoren van GSA’s, docenten, leerlingen, raadsleden, COC, Feniks en R-Newt. Ze bevorderen een open en inclusieve sfeer binnen een school.

Stad van verbinding

Wethouder Esmah Lahlah (Emancipatie, Diversiteit en Inclusie): “Tilburg wil een stad van verbinding zijn, waar we meer voor elkaar doen en betekenen. We zijn een inclusieve stad, waar iedereen zichzelf mag zijn, mag meedoen en zich veilig kan bewegen. Het onderwijs is hierin een van de speerpunten. De Regenboog-menukaart past naadloos binnen ons beleid op het gebied van inclusie.”

Tilburg is een gemeente waar zo’n 225.000 mensen met plezier wonen, werken en samenleven. Tilburgers met verschillende leeftijden, achtergronden, culturen, kleuren, seksuele oriëntaties, levensovertuigingen en levensstijlen vormen samen onze stad. Dat neemt niet weg dat de sociale samenhang op verschillende vlakken onder druk staat. Nog te veel mensen hebben het gevoel niet gehoord, gewaardeerd of geaccepteerd te worden. Zij ervaren racisme, discriminatie, seksisme, intimidatie of achterstelling om wie ze zijn. Dit past absoluut niet bij Tilburg. Het is kwetsend voor de mensen die er mee te maken krijgen. En ook als samenleving betalen we daar een prijs voor.

Wethouder Esmah Lahlah: “Zo lang er mensen worden uitgesloten, missen we talenten, kennis en creativiteit. We willen niet met de ruggen naar elkaar toe leven. We willen een stad zijn waarin gemeenschappen naar elkaar toe bewegen. Zodat we in onze verscheidenheid één stad zijn. Een inclusieve stad.”