TILBURG - De zorg voor kinderen met ADHD in regio Hart van Brabant is verbeterd. In 2020 werden 550 minder kinderen in het ziekenhuis behandeld dan het jaar daarvoor. Dat is te danken aan een, door de regio ontwikkelde, ADHD-aanpak.

Bij de behandeling van ADHD zijn het ziekenhuis, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en gemeenten betrokken. De succesvolle aanpak wordt verlengd. De gemeenten in de regio Hart van Brabant financieren de aanpak ook in 2022 en 2023. Er wordt gewerkt aan een structurele aanpak.

Beter diagnose stellen

De ontwikkelde ADHD-aanpak start met scholing van huisarts, de praktijkondersteuner huisartsenzorg van de ggz en jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit de wijk. Na deze scholing kan de huisartsenpraktijk beter en gerichter de diagnose stellen en zelf behandelen. Daardoor zijn er minder doorverwijzingen nodig naar het ziekenhuis of de gespecialiseerde ggz. Ook worden meer kinderen binnen een jaar terug verwezen naar de huisartsenpraktijk.

Dichter bij huis

Dit heeft veel voordelen. Voor kind en ouders is laagdrempelige zorg dicht bij huis veel prettiger. Bij een vermoeden van ADHD stemmen huisarts en jeugdarts onderling af, en gaat de jeugdarts ook in gesprek met school. Een kind kan immers symptomen van ADHD hebben door bijvoorbeeld overvraging of omstandigheden thuis. Soms is psychosociale hulp of opvoed ondersteuning nodig, of begeleiding vanuit het sociaal wijkteam. Nu al krijgen meer dan 1700 kinderen in de regio betere zorg en ondersteuning. De kinderen blijven allemaal in beeld. Kinderen met medicatie worden structureel gecontroleerd. Dat is belangrijk, want hun ontwikkeling verloopt snel. Tijdig inspelen op veranderingen in hun (school)leven kan een hoop ellende voorkomen. Verder voorkomt dit onnodig lang of juist te vroeg stoppen met medicijngebruik.

Snel afgeleid

Iemand met ADHD is sneller afgeleid, is drukker en/of doet vaker dingen zonder na te denken. Dit gedrag kan problemen geven; thuis, op school of werk en in het omgaan met anderen. Enkele jaren geleden werden veel kinderen met ADHD behandeld in het ziekenhuis of de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Nu gebeurt dat in Regio Hart van Brabant vaker bij de huisarts.

Ging alles vanzelf? Dat niet. In het begin keek elke partij op een andere manier naar kinderen met ADHD. Daardoor was het niet eenvoudig om tot één visie te komen en afspraken te maken. Inmiddels is het onderling vertrouwen gegroeid en loopt de intensieve samenwerking goed. Meer over de aanpak in een artikel op de website medischcontact.nl.