TILBURG - Er komt een nieuw geasfalteerd fietspad in het Leijpark. Dat pad loopt van de Ringbaan Zuid (ter hoogte van de kruising met de Wethouder Baggermanlaan) tot aan de voet- fietsbrug bij de Leyhoeve. Het pad wordt 130 meter lang. De aanleg start maandag 6 november.


Als alles goed gaat, duurt het werk drie weken. Er komt ook meer ruimte voor de voetgangers en fietsers die bij de Ringbaan Zuid willen oversteken. En nieuwe verlichting aan het nieuwe pad en de paden tussen de Ringbaan Zuid en de voet/fietsbrug bij de Leijhoeve. Die is niet continue aan, maar gaat aan als er fietsers of voetgangers langs komen. De aanleg van de verlichting start later, hiervoor loopt nog een vergunningsprocedure.

Wens

De gemeente wil al langer een goede en veilige fietsverbinding tussen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de omgeving, de zogenoemde Zorgknoop Kempenbaan-West, en het centrum van Tilburg. Sinds 2017 is de gemeente hierover in gesprek met belanghebbenden. In november 2022 besloot de gemeente dat het fietspad er komt. De gemeente kreeg hiervoor een vergunning. Als de nieuwbouw van het ETZ klaar is (rond 2035) komt er ook een fietsroute tussen de Hilvarenbeekseweg, het ETZ, over de Kempenbaan richting de Koningshoeven.

Mogelijke overlast

Fietsers en wandelaars moeten omlopen en omfietsen bij het deel van het park waar gewerkt wordt. Ook is er 1 rijstrook van Ringbaan Zuid dicht ter hoogte van de toekomstige oversteek. Fietsers langs de Ringbaan Zuid worden omgeleid.