TILBURG - De aanbesteding jeugdhulp in Regio Hart van Brabant start vandaag, 20 oktober. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.

Uitgangspunten
De gemeenten hebben voor de nieuwe inkoop een aantal uitgangspunten benoemd:
- Meer en beter normaliseren
- Verbeteren van lokale samenhang
- Werk, participatie en opleiding is de beste hulp

- Eenvoudiger en selectiever systeem
- Naar een meer gesloten financiering
- Misbruik voorkomen

Meer informatie over de inkoop social domein 2022 staat op de website van de Regio Hart van Brabant.

Bezoek de website van de Regio Hart van Brabant


Planning
De aanbesteding start met een selectiefase. Er worden aanbieders geselecteerd met wie we het gesprek over het uitvoeren van de opdracht voor jeugdhulp gaan voeren. Daarna komt de dialoogfase. Dan gaan we met de geselecteerde aanbieders in gesprek over de inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken die we moeten maken voor zowel de korte als de lange termijn. Ten slotte komt de gunningsfase.

De planning van de aanbesteding jeugdhulp is als volgt:
- oktober - december 2021 selectiefase
- januari - april 2022 dialoogfase
- april – juli 2022 gunningsfase

Voor welke gemeenten
De gezamenlijke inkoop jeugdhulp is voor Alphen Chaam, Baarle Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Om tot een samenhangend aanbod te komen, wordt de komende maanden ook Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding en participatie opnieuw ingekocht.

Meer informatie
Alle inhoudelijke informatie over de aanbesteding jeugdhulp staat op de website Tenderned. Bezoek de website van Tenderned