TILBURG - De politie van het Team Tilburg Centrum heeft op maandag 30 oktober omstreeks 18.30 uur een verlichting controle uitgevoerd rondom het Wilhelminapark. Hierbij zijn binnen een tijdsbestek van 40 minuten 58 bekeuringen uitgeschreven voor het niet voeren van verlichting.

Agenten hebben de controle uitgevoerd omdat het hen was opgevallen dat er veel mensen zonder deugdelijke verlichting rijden. Zeker nu het langer donker is heeft dit negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Ook de gemeente Tilburg wil graag meewerken aan de verkeersveiligheid en heeft fietslampjes ter beschikking gesteld aan de politie. De fietslampjes werden tijdens de controle uitgedeeld aan de personen die bekeurd zijn zodat ze nu wel veilig aan het verkeer deel kunnen nemen.

Komende weken zullen er in het kader van het donkere dagen offensief meerdere controles uitgevoerd gaan worden.

Tijdens de controle troffen de agenten een persoon die nog een straf van 21 dagen uit moet zitten, hij is aangehouden en overgebracht naar zijn tijdelijk verblijf.