Zeeland-West-Brabant - Een 85-jarige inwoonster van Galder is donderdag 6 juni 2024 het slachtoffer geworden van een hele nare vorm van oplichting en diefstal. De vrouw ontving een telefoontje van een nepagent die haar waarschuwde voor inbrekers en aanbood haar waardevolle spullen veilig voor haar te bewaren. De vrouw trapte in de oplichterstruc en gaf geld en sieraden mee aan een zogenaamde collega van de nepagent die de spullen kwam ophalen.

Op dit moment ontvangen we veel meldingen van dit soort oplichtingspraktijken / babbeltrucs. 
Bezorgde mensen uit ons hele werkgebied geven aan ons door dat ze zijn gebeld door personen die zich aan de telefoon voordoen als politieagent. De zogenaamde politiemedewerker belt met een smoes en vraagt vervolgens naar de aanwezigheid van kostbare spullen. Soms weet die nepagent ook allerlei details van degene die hij of zij belt. In een aantal gevallen hebben de mensen die zijn opgebeld daarna ook ‘bezoek’ gehad van een nepagent die de waardevolle spullen kwam ophalen om ze veilig op te bergen. Trap hier niet in! Staat er iemand bij u aan de deur, bel dan direct 112!

Wij vragen dit nooit!

We willen benadrukken dat de politie nooit op deze wijze mensen telefonisch benadert en bijvoorbeeld naar hun kostbaarheden vraagt. Ook niet als we bezig zijn met een rechercheonderzoek, inbrekers hebben aangehouden enzovoorts. We willen u dan ook met klem vragen niet op dit soort vragen in te gaan.

Wat kunt u doen?

  • Word u gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn, hang dan direct op
  • Noteer als dat lukt de naam van degene die u gebeld heeft en het telefoonnummer dat gebruikt werd
  • Bel de politie via 0900-8844 en controleer of u echt gebeld bent door een politiemedewerker
  • Doe de deur niet zomaar open voor iemand die zegt van de politie te zijn. Vraag om het politiepersoneelsnummer van degene die voor de deur staat en bel ook in dit geval de politie. Als iemand al voor uw deur staat, mag u daarvoor ook 112 bellen. Een echte politieagent vindt het helemaal niet erg om te wachten terwijl u controleert of alles in orde is.
  • Een echte politieagent kan zich altijd legitimeren met een politielegitimatiebewijs. Dat is een kaart met daarop de naam, het personeelsnummer en een pasfoto. Een politiemedewerker in ‘burgerkleding’ moet altijd uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs laten zien.

Meer hulp nodig

Heeft u oudere ouders, een lieve opa en oma, bent u mantelzorger of zorgverlener van een ouder iemand? Praat dan met degene waar u voor zorgt over dit soort criminaliteit. Op onze website https://www.politie.nl/informatie/wat-is-telefonische-oplichting.html staat allerlei informatie die u daarbij kan helpen.  Ook vindt u er filmpjes.

Waarschuw zoveel mogelijk mensen in uw omgeving, om te voorkomen dat meer mensen het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit!