DEN BOSCH/TILBURG - Vandaag staat een verdachte man van 36 jaar uit Tilburg voor de rechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachte een aantal strafbare feiten te weten valsheid in geschrifte; valse e-mails, valse facturen en valse contracten om zichzelf en zijn eigen bedrijf te verrijken. OM eist 8 maanden celstraf.


Onderzoek in de biobrandstofsector

In mei 2015 is door een internationale onderneming uit Rotterdam, die zich onder andere bezig houdt met de verwerking, opslag en handel in agrarische producten en biobrandstoffen, aangifte gedaan tegen de verdachte. De aangifte en nader onderzoek door de FIOD heeft geleid tot een besluit om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het onderzoek spitste zich toe op een van de sectoren waarin de onderneming actief is, de biobrandstofsector.

Manipulaties en malversaties

“Verdachte heeft een verantwoordelijke functie bekleed binnen de biodieseldesk van de onderneming en was eindverantwoordelijke op die afdeling. Door het plegen van malversaties in het interne handelssysteem en op een geraffineerde wijze prijswaarderingen van handelstransacties te manipuleren, werd vermoedelijk zijn bonus positief beïnvloed. Ook heeft verdachte getracht om brokeractiviteiten die hij tijdens zijn dienstverband verrichtte voor klanten van de onderneming buiten het zicht te houden. Ook hier is het persoonlijk gewin van verdachte volgens mij een belangrijke verklarende factor.”, aldus de officier van justitie.

Strafeis

Volgens het OM was wellicht het interne controle- en risicosysteem van de handelsonderneming niet onfeilbaar maar dat weegt niet op tegen de eigen verantwoordelijkheid voor de door verdachte bewust gepleegde valsheden.

Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een geldboete van 50.000 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.