TILBURG - De sluiting van een bedrijfsruimte in Tilburg, waar softdrugs voor coffeeshops van The Grass Company wordt opgeslagen, is van de baan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vandaag beslist.

De burgemeester van de gemeente Tilburg besloot in juni van dit jaar de opslagplaats en het kantoor in Tilburg te sluiten voor een periode van 2 jaar. De reden hiervoor was de voorraad softdrugs die tijdens een bestuurlijke controle op 15 november 2019 was aangetroffen. In 2014 en 2015 werden in hetzelfde pand ook al grote hoeveelheden softdrugs aangetroffen. Volgens de burgemeester is sluiting van de bedrijfsruimte noodzakelijk ter bescherming van het woon- en leefklimaat en het herstel van de openbare orde.

Hoeveelheid drugs
Tijdens de controle in november 2019 werd volgens de burgemeester 300 kilo softdrugs aangetroffen, bestaande uit (nog niet verwerkte) hennep, joints en hennepkoekjes. De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester deze inbeslaggenomen hoeveelheid softdrugs vijf keer te hoog heeft ingeschat. Het netto gewicht van de drugs bleek 'slechts' 57 kilo te zijn. Het verschil komt doordat de politie het verpakkingsmateriaal destijds had meegewogen. Ondanks dat de huurders van het bedrijfspand al in een eerder stadium om nader onderzoek vroegen omdat het gewicht volgens hen niet klopte, werd hierop door de burgemeester geen actie ondernomen. De voorzieningenrechter noemt dit 'onzorgvuldig'.

Gedragslijn

De voorzieningenrechter vindt daarnaast dat de toezichthouders in november 2019 in strijd met de bestendige gedragslijn hebben gehandeld. In Tilburg worden externe handelsvoorraden van coffeeshops niet actief door toezichthouders opgezocht, zo geldt de gedragslijn. Als een voorraad softdrugs bij toeval wordt aangetroffen, dan wordt de hennep in beslag genomen en vernietigd en de bedrijfsruimte wordt dan gesloten. Volgens de voorzieningenrechter is de voorraad softdrugs in deze zaak niet 'toevallig' aangetroffen. De toezichthouders hadden namelijk de opdracht een naburig bedrijfsruimte te controleren. Na deze controle kozen ze ervoor een andere bedrijfsruimte te controleren, waarvan zij wisten dat hier in 2014 en 2015 een grote hoeveelheid softdrugs was aangetroffen. De voorzieningenrechter spreekt van een bewuste keuze, nu er intensief en doelgericht in dit pand werd gezocht door de toezichthouders.

Openbare orde
Ondanks dat de voorraad softdrugs al jaren in de bedrijfsruimte in Tilburg ligt opgeslagen, zijn er geen meldingen van incidenten of overlast. Nergens blijkt uit dat het pand een negatieve invloed heeft op de directe omgeving. Als de openbare orde niet is geschaad, behoeft deze ook niet hersteld te worden, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester de ernst van de overtreding onjuist ingeschat.

Wiet-experiment

Tilburg doet mee aan het wiet-experiment op grond van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Tijdens dit experiment wordt gestreefd naar een situatie waarbij hennep(producten) legaal worden aangevoerd. De urgentie om nu nog op te treden tegen externe handelsvoorraden van Tilburgse coffeeshops, op locaties waar de openbare orde en veiligheid vooralsnog niet in geding lijkt te zijn, is daardoor minder vanzelfsprekend, aldus de voorzieningenrechter.