TILBURG - De afgelopen weken zijn er diverse meldingen van mogelijke incidenten in het stadsdeel Reeshof binnengekomen op de meldkamer. Na onderzoek blijkt dat deze meldingen vals waren. Het maken van een valse melding is een misdrijf.


Jaarlijks worden er honderden valse aangiften en meldingen gedaan bij de politie. Dit is een misdrijf en wordt bestraft. Het bezorgt de politie en andere hulpverleners veel onnodig werk.

Wat gebeurt er bij een valse 112-melding?

Bij een valse 112-­melding zal degene die de valse melding heeft gedaan, worden opgespoord. Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 (alleen bellen en de verbinding verbreken of lachen, schreeuwen, schelden, etc.), dan pleeg je een misdrijf. Dat wil zeggen dat het als een zwaar vergrijp wordt gezien. De politie zal dus ingrijpen.

De straf voor een valse 112 melding

Als je wordt gepakt, krijg je een taakstraf of gevangenisstraf. Het doen van een valse melding of het plegen van 112­misbruik is levensgevaarlijk! Bedenk dat er altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen.