TILBURG - Politie en handhavingspartners kijken tevreden terug op de integrale verkeersactie die zij woensdag 12 oktober 2022 hielden op het Verdiplein.

Tussen 14.00 uur en 21.00 uur sloegen de politie (basisteam Groene Beemden en de Financiële Recherche), het Openbaar Ministerie, het UWV, de gemeente (gemeentelijke belasting) en de Belastingdienst (deurwaarders en het Autoteam) de handen ineen voor een 100 procent controle. Dat betekent dat automobilisten die op de controleplaats kwamen, volledig gecontroleerd werden: op verkeersfeiten, strafbare feiten, openstaande boetes of belastingschulden etcetera.

Resultaten

Politie

De politie schreef twaalf bekeuringen uit voor verschillende feiten, betrapte drie mensen op rijden onder invloed, waarbij in twee gevallen het rijbewijs is ingevorderd en nam één voertuig in beslag. Ze bekeurden onder andere voor het in de hand houden van de telefoon tijdens het rijden, vervallen APK en niet kunnen tonen van het rijbewijs. De ‘bestuurder’ van een elektrische step kreeg bovendien een Halt-verwijzing, omdat hij zonder geldig rijbewijs op de onverzekerde step reed. De auto die ze in beslag namen, bleek een zogenaamde spookauto te zijn,

Ook namen agenten een mes, een joint, een gebruikershoeveelheid XTC / amfetamine, een gebruikershoeveelheid softdrugs en een nep politievest en –pet in beslag.

De financieel rechercheurs doen onderzoek naar twee auto’s. Daarbij wordt gekeken waar het geld vandaan kwam om die auto’s aan te schaffen. Ook wordt gekeken of die auto’s eventueel kunnen worden afgepakt, omdat er mogelijk sprake is van crimineel verkregen vermogen.

Belastingdienst

De deurwaarders van de Belastingsamenwerking West Brabant hebben op veertien voertuigen beslag gelegd. In elf gevallen krijgt de bestuurder vier weken de kans de belastingachterstand/-schuld, in totaal ging het om 2200 euro, in orde te maken. In drie gevallen is de auto meteen afgevoerd. Ook inden de deurwaarders ruim 23.000 euro aan openstaande bedragen.

Leden van het Autoteam maakten in totaal zestien dossiers op: tien voor onterecht rijden met een buitenlands kenteken (het gaat hier om een boetebedrag van 1000 euro per dossier) en zes voor misbruik maken van groene kentekenplaten (850 euro per dossier).

Gemeente

Medewerkers van de gemeentelijke belastingdienst hebben ruim 6000 euro aan openstaande bedragen geïnd.

UWV

Het UWV neemt bijna twintig uitkeringen in onderzoek.