KAATSHEUVEL - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in hoger beroep een celstraf van 17,5 jaar geëist tegen de inmiddels 46-jarige man die ervan verdacht wordt Heidy Goedhart om het leven te hebben gebracht. Het lichaam van de 34-jarige vrouw werd in de nacht van 19 december 2010 in de achtertuin van haar woning in Kaatsheuvel aangetroffen. Haar partner, de verdachte, kwam na onderzoek naar voren als de persoon die verantwoordelijk is voor haar dood.

Bekentenis
De man werd al snel als verdachte aangehouden, maar hij werd na enkele maanden weer op vrije voeten gesteld. Nadat de politie een undercovertraject startte, verklaarde de man in 2014 dat hij zijn partner met een steen op het hoofd had geslagen en haar daarna wurgde. Na zijn aanhouding trok hij deze bekentenis in. De rechtbank en het Hof hielden hem aan zijn bekennende verklaring en kwamen tot een veroordeling.

Cassatie
De rechtbank veroordeelde de verdachte in 2016 conform eis van de officier van justitie tot een celstraf van 18 jaar. In hoger beroep kreeg hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Na een cassatieverzoek van de verdachte oordeelde de Hoge Raad in 2019 dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof niet goed zou hebben onderbouwd dat de verdachte niet onder onredelijk grote druk is gezet om de moord op Heidy te bekennen. Alleen dan kan de verklaring als bewijs worden gebruikt.

Undercovertraject
De advocaat-generaal (AG), de aanklager van het OM in hoger beroep behandelde tijdens de zitting een hele lijst met factoren die bij de beoordeling hiervan een rol spelen. Hij concludeerde dat de verklaringsvrijheid van de verdachte niet zodanig in het gedrang is gekomen dat de verklaring niet voor het bewijs gebruikt zou kunnen worden.De AG voegde daar aan toe: ‘Er is in deze zaak discussie ontstaan over het undercovertraject. De Hoge Raad heeft tot op heden, ook in deze zaak, een dergelijk traject op zich niet ontoelaatbaar verklaard’. Waarbij hij ook het volgende aangaf in zijn requisitoir: 'Dat ook zonder dit traject van stelselmatige inwinning van informatie er voldoende bewijs is om de verdachte te veroordelen.’

Kil en berekenbaar
De advocaat-generaal herhaalde tijdens de zitting woorden van de rechtbank: ‘Verdachte heeft Heidy Goedhart, zijn toenmalige 34-jarige levenspartner en moeder van hun twee kinderen met voorbedachten rade om het leven gebracht. Verdachte heeft totaal gewetenloos en slechts met het oog op zijn eigen belangen gehandeld. Hij heeft het recht op leven, de belangen en toekomst van beide kinderen en al het verdriet dat de nabestaanden moeten ondergaan, ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeftes.' Ook na de moord heeft de verdachte zich volgens de AG respectloos gedragen. 'Hij heeft geen verantwoording genomen voor zijn daad en de nabestaanden jaren in het ongewisse gelaten over wat er met Heidy was gebeurd. Dit alles leidt naar het oordeel van de rechtbank dat er bij verdachte sprake is van een kilheid en berekenbaarheid die zij zelden ziet.’

De advocaat-generaal sluit zich bij deze woorden van de rechtbank aan en vindt alleen een langdurige gevangenisstraf passend bij deze feiten. De eis van 17,5 jaar cel in hoger beroep is korter dan de eis in eerste aanleg, omdat het proces lang heeft geduurd en daarmee de redelijke termijn is overschreden.

Het gerechtshof in Den Haag zal na de inhoudelijke behandeling bekend maken wanneer het uitspraak doet in deze zaak.