BOXTEL - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een werkstraf van 120 uur (subsidiair 60 dagen gevangenisstraf) en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand met een proeftijd van twee jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Boxtel, voor het online bedreigen van minister Hugo de Jonge en zijn dochter.

De destijds 13-jarige dochter van de minister ontving op 10 januari 2021 kort na middernacht op haar Instagram-account een bericht met de tekst “I’m gonna kill your father”. Het politieonderzoek leidde naar de 21-jarige verdachte, die in zijn verhoor een bekennende verklaring aflegde. Hij zou het bericht in een dronken bui en vanuit frustratie over het coronabeleid hebben verstuurd, terwijl hij met vrienden was. In zijn verhoor heeft hij aangegeven niet de intentie te hebben gehad om zijn dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren. Verdachte heeft in een aan de politie overhandigde brief zijn excuses aangeboden aan familie De Jonge.

Hoger beroep

Voor het OM was de zaak daarmee echter niet afgedaan. De zaak is voor de rechter gebracht. De politierechter veroordeelde de man in eerste aanleg tot een taakstraf van 25 uur voor de bedreiging van minister De Jonge. Verdachte werd echter vrijgesproken van de ten laste gelegde bedreiging jegens de dochter van minister De Jonge. Het OM was het daar niet mee eens en heeft hoger beroep ingesteld.

In de visie van het OM kan op grond van de wet en de jurisprudentie wel degelijk (eveneens) gesproken kan worden van bedreiging van de dochter, omdat zij als ontvanger van een bericht, waarin haar vader wordt bedreigd in haar persoonlijke vrijheid is getroffen.

Impact

De advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep): “Het betrekkelijk indirecte karakter van sociale media en internet betekent niet dat er geen grenzen bestaan aan de toelaatbaarheid van hetgeen daar wordt geuit. Het bedreigen van politici is volstrekt ongeoorloofd. <../> Verdachte is zelfs nog een stap verder gegaan door vanwege zijn onvrede over het coronabeleid waarvoor de minister mede verantwoordelijk was hem te bedreigen via een privébericht aan zijn minderjarige dochter: een meisje van dertien jaar dat met het hele coronabeleid helemaal niets van doen had.”

Strafeis

De advocaat-generaal vindt een forse straf dan ook op zijn plaats. Het OM weegt ten voordele van verdachte mee dat verdachte zijn spijt heeft betuigd en een blanco strafblad heeft.

Het gerechtshof doet uitspraak op 30 november 2022.