TILBURG - Een huurder van een pand in Tilburg-Noord moet zijn huis uit omdat zijn huurwoning is gebruikt voor prostitutieactiviteiten. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist. Deze zaak staat niet op zich. Het afgelopen jaar werd de huurovereenkomst van meerdere Tilburgers beëindigd omdat zij in hun huurwoning prostituees lieten werken.

In de zaak waarin deze week uitspraak werd gedaan, leidde een afspraak via de website Kinky.nl naar de huurwoning in Tilburg-Noord. Toen de gemeente Tilburg en de politie deze woning betraden, troffen zij niet de huurder van het huis aan, maar twee prostituees die de woonruimte als seksinrichting gebruikten. Zij verklaarden onder meer dat zij moesten betalen voor het gebruik van deze werkruimte. Voor de woningcoöperatie was dit reden om de huurder van de woning voor de kantonrechter te dagen en om beëindiging van de huur en ontruiming van het huurhuis te verzoeken. De huurder weigerde namelijk uit zichzelf de woning te verlaten en ontkende dat hij wist dat er prostitutie in zijn huis plaatsvond. Volgens hem waren de vrouwen logees en werkten ze niet voor hem.

De kantonrechter gelooft echter niet dat de huurder geen weet had van de prostitutieactiviteiten in zijn huurhuis. Immers, voor iedereen die de woning betrad, was direct zichtbaar dat er sprake was van een seksinrichting. Dit bleek onder meer uit rapporten van de gemeente en de politie, evenals uit foto's van de woningcoöperatie. Zodoende vindt de rechter dat de huurder op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de prostitutieactiviteiten die in zijn woning plaatsvonden.

Kantonrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant hebben het afgelopen jaar een tiental van dit soort zaken ter zitting behandeld. In alle gevallen ging het om huurwoningen in Tilburg waarin prostitutieactiviteiten plaatsvonden. In alle gevallen werd de woningcoöperatie door de kantonrechter in het gelijkgesteld, wat betekent dat de huurders hun woning werden uitgezet. In meerdere zaken waren de kantonrechters van oordeel dat, ongeacht of de huurder er weet van heeft of niet, een huurder ervoor moet zorgen dat er geen prostitutie in een huurwoning plaats kán vinden.