TILBURG - Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 20 januari 2 digitale werkbezoeken aan Tilburg en de regio Midden-Brabant. Ze bezocht digitaal de 'doorbraakmethode' en sprak eveneens digitaal over het thema arbeids­mobiliteit. Bij het werkbezoek over arbeidsmobiliteit was ook de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Mariëtte Hamer, aanwezig.


Trots

"We zijn enorm trots dat Koningin Máxima onze stad en regio digitaal deze aandacht schenkt. En dan niet met één, maar met twee werkbezoeken. Graag hadden we haar fysiek ontvangen in de LocHal en Station88 in de Spoorzone, maar gezien de huidige omstandigheden is dit natuurlijk ook een prachtige oplossing", aldus de enthousiaste wethouder Esmah Lahlah. "Hare Majesteit is erg betrokken bij en ook zeer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van zowel bestaanszekerheid als arbeidsmarkt en economie. Ze bleek erg gecharmeerd van onze aanpak en de resultaten op beide thema’s. Dat geeft een extra stimulans om er in deze voor iedereen lastige tijd de schouders onder te zetten en een stapje extra te zetten voor onze inwoners."

Doorbraakmethode
Via de doorbraakmethode worden huishoudens met problemen op verschillende gebieden met maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. De Koningin sprak met de initiatiefnemers, met professionals die gezinnen begeleiden en met ervaringsdeskundigen over hoe de methode in de praktijk werkt. In dit gesprek kwamen onder meer de aanpak op maat en het samen bedenken en uitvoeren van passende oplossingen om weer grip te krijgen op de persoonlijke en de financiële situatie aan bod. Ook sprak Koningin Máxima met wethouder Esmah Lahlah en medewerkers van de gemeente Tilburg over het leren van de uitkomsten van de gerealiseerde doorbraken, de betekenis hiervan voor de samenwerking met partners en voor het gemeentelijk beleid en processen. Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het gebruik van de doorbraak­methode in andere gemeenten en over de verbinding met andere initiatieven om schuldenproblematiek aan te pakken.

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens die meerdere problemen tegelijk hebben, zoals armoede, schulden, psychische en gezondheidsproblemen. Deze gezinnen krijgen van verschillende kanten hulp, maar raken vaak het overzicht kwijt door het aantal hulpverleners en de versnipperde hulp. Bij de doorbraakmethode krijgt elk gezin een aanpak op maat, wordt hulp gebundeld en worden de gezinnen geholpen om stap voor stap uit de problemen te komen.

Werk & arbeidsmobiliteit
Het tweede werkbezoek richtte zich op mkb-bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of die dat dreigen te raken. Koningin Máxima en Mariëtte Hamer spraken met werkgevers over hun ervaringen met het gratis platform Werk-Samen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb-bedrijven in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied: personeelstekort versus tijdelijk geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar, zodat medewerkers op regionaal niveau via detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na verloop van tijd weer terug te kunnen keren.

Daarna spraken ze met onder anderen vertegenwoordigers van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Brabant, dat nog volop in ontwikkeling is. Het RMT zet in op extra dienstverlening via een ‘van werk naar werk’-traject. Hierin worden het bedrijf dat geen werk meer kan bieden en de betrokken werknemer geholpen om de slag te maken naar een aanstelling bij een nieuwe werkgever. In het regionaal team werken gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, Leerwerkloket, Samenwerkings­organisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, werkgeversorganisaties en vakbonden samen. Hierbij is ook aandacht voor scholing en ontwikkeling die via loopbaanadvies en arrangementen op maat worden aangeboden. Daarnaast is er het digitale aanbod dat door het provinciaal samenwerkingsverband Brabant Leert worden geboden. Het RMT Midden-Brabant behoort tot één van de eerste drie regio’s waar mobiliteitsteams actief zijn.

Tot slot spraken ze met bestuurders van het UWV, VNO-NCW, regionale FNV, de gemeenten Tilburg en Waalwijk, de provincie Noord-Brabant, de directeur Midpoint Brabant en de Universiteit van Tilburg over de bestuurlijke samenwerking en wat er nodig is om werknemers uit een krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten.

Een impressie van de bezoeken staat op de social media van de gemeente Tilburg.