TILBURG - Op 18 en 25 november bezocht het Bestuurlijk Interventieteam van het district Hart van Brabant een groot aantal locaties. De twee controledagen waren gericht op illegale prostitutie en mensenhandel. Er werden 32 sekswerkers gecontroleerd, waarbij 30 keer sprake was van illegale prostitutie. Daarnaast zijn er 2 personen aangehouden die zich niet konden legitimeren.

De meerderheid van de gecontroleerde personen kwam uit Latijns-Amerika gevolgd door sekswerkers met de Roemeense nationaliteit. Zij komen naar Nederland om in het illegale circuit geld te verdienen en verblijven vaak slechts enkele dagen op een locatie om hun werkzaamheden aan te bieden. Controleurs hebben in vier hotels geconstateerd dat een sekswerker illegaal werkte vanuit een hotelkamer. Ook in zes woningen bleek sprake van niet-vergund en dus illegaal sekswerk. De gemeenten bekijken welke bestuurlijke maatregelen er genomen kunnen worden.

Verder beschikten meerdere sekswerkers niet over een legitimatiebewijs. Er zijn 2 personen aangehouden op grond van de Vreemdelingenwet en de Wet ID. Van een aantal personen is het legitimatiedocument door de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel van de politie (AVIM) ingenomen vanwege onrechtmatig verblijf in Nederland. Zij moeten zich op een later moment melden op een politiebureau en lopen het risico Nederland uitgezet te worden. Ook zijn er diverse andere overtredingen vastgesteld. Deze variëren van brandonveilige situaties in woningen, het onderverhuren van sociale huurwoningen en personen die op adressen verbleven zonder daar ingeschreven te staan. Ook werd er in een woning een handelshoeveelheid lachgas in beslag genomen door de politie.

Mogelijk seksuele uitbuiting

Bij een escortcontrole waren er zorgen over het feit of de vrouw haar werkzaamheden wel vrijwillig aanbood en niet werd gedwongen. Van haar kon ook de identiteit niet worden vastgesteld. AVIM biedt de dame in kwestie hulp en doet verder onderzoek naar de mogelijke seksuele uitbuiting.

Zicht op illegale prostitutie

De controles vonden plaats naar aanleiding van meldingen uit de buurt en seksadvertenties die online vindbaar zijn. Via de controles willen de gemeenten zicht krijgen op illegale prostitutie vanuit woningen en/of bedrijfspanden, de netwerken die hierachter schuilgaan en het tegengaan van seksuele uitbuiting en misstanden binnen deze branche. Door samen te werken in Hart van Brabant wordt het zogenaamde waterbedeffect tegengegaan.

Gemeenten werken samen in BIT

De gemeenten in het district Hart van Brabant - Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk - werken sinds 1 oktober 2023 samen in een Bestuurlijk Interventieteam (BIT) en bundelen onder andere de krachten om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het BIT werd bij deze controles ondersteund door de politie en rechercheurs van AVIM.

Er zullen de komende tijd nog meer acties vanuit het BIT Hart van Brabant volgen.

Melden helpt!

Het aanpakken van illegale, criminele of opvallende activiteiten zoals illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting kunnen overheden niet alleen. Het is belangrijk dat inwoners eventuele vermoedens melden. Dit kan ervoor zorgen dat slachtoffers hulp en ondersteuning krijgen, en verdachten worden opgespoord.

Melden kan bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.